Indsamling

STØT RENOVERINGEN AF SKJOLDS FYSISKE RAMMER
Terrasse%20%28002%29

Kære medlem af Skjold, familie til et medlem, tidligere medlem – eller sympatisør!

BK Skjold er Danmarks største fodboldklub, når det gælder aktive medlemmer – men ikke når det gælder økonomi. Derfor beder vi dig nu om ekstraordinært at overveje at støtte BK Skjold.

BK Skjold er en af få fodboldklubber i Danmark, der hele tiden vokser – også på ungdomssiden – og det tilskriver vi blandt andet vores lidt alternative og mere rummelige struktur i vores fodboldafdeling, som vi hele tiden forsøger at videreudvikle, systematisere og udbrede.

Men ligesom mange andre klubber, så oplever vi samtidig, at der er sket en "fitnessificiering" af fodbolden, hvor mange blot kommer til aktiviteten og forsvinder igen. Det - tror vi - er en af forklaringerne på, at holdsporten og de store foreningsfællesskaber mister mange medlemmer i disse år, og vi ser det også som en trussel mod BK Skjold og vores evne til at fastholde de unge og i øvrigt skabe en fødekæde af frivillige ledere og hjælpere, som en klub som Skjold er helt afhængig af.

Det kan have mange forklaringer – som tidens individualisering og et lokkende virtuelt spille-univers på nettet – men vi tror også, det kan have noget at gøre med, at tiden er løbet fra den klassiske pomfritter-i-klub-cafeteria-tankegang i fodboldklubberne. Derfor vil vi nu også i gang med at gentænke foreningsfællesskabet og de fysiske rammer i Skjold, så de kan være med til at tiltrække, fastholde og engagere mennesker – i vores tilfælde det nye årtusindes storbyboer – omkring et sundt, socialt fællesskab.

Vi vil derfor gerne omdanne vores lokaler og udeområde ved bagsiden af Østerbro Stadion til et mere multifunktionelt mødested, der fremstår mere indbydende og “urbant” og kan rumme alt fra kaffedrikkende pensionister om formiddagen over studiepladser, bordtennisspillende klubbørn, gamingevents, traditionel fodboldklubaktivitet, sportscafé ved store kampe og trygge teenagefester i weekender til jævnlige, store arrangementer, hvor vi vil forsøge at samle en stor del af vores over 2000 medlemmer og andre interesserede københavnere om eksempelvis sunde folkekøkken-fællesspisninger.

Vi har masser af engagerede mennesker, der vil hjælpe med ombygningen, men vi har også brug for professionelle til at hjælpe os og helt konkret brug for at købe møbler, maling, skillevægge, planter, hynder, krukker, akustikduge, containere, borde/bænke og træ (masser af træ)! Det koster penge, som vi hellere vil bruge på at sikre god træning, aktiviteter og materialer til vores mange børn og unge.

Derfor har vi brug for din støtte!

Vi har med hjælp fra DBU oprettet en fundraiser, hvor du som virksomhed eller privatperson frem til jul kan give din støtte – stor eller lille – via mobilepay eller med VISA-Dankort. Indsamlingen finder du her:

https://www.dbu.dk/klubservice/fundraising/Fundraising.aspx?Id=35

Totalt har vi projekteret ombygningen til omkring 200.000 kr og har søgt og søger en lang række fonde om støtte, men vi håber, at også klubbens egne medlemmer og familier og venner omkring klubben vil bidrage.

Vi appellerer selvfølgelig først og fremmest til jeres velvilje, men vi vil derudover også lokke med, at alle, der giver et bidrag over 200 kr bliver inviteret til at deltage gratis i et “housewarmning-arrangement" for de nye lokaler i foråret, mens alle bidrag over 2500 kr kan veksles til retten til at bruge lokalerne en dag/aften efter eget ønske til en fest eller et andet arrangement (afhængigt af at lokalet er ledige på den ønskede dato, naturligvis).

Støttebeløb er i øvrigt fradragsberettigede efter regler om bidrag til almennyttige formål (op til 15.600 kr om året) og DBU indrapporterer automatisk støttebeløbet til SKAT, hvis man angiver sit CPR-nummer i forbindelse med indbetalingen.

På forhånd tusind tak for din støtte!

W1siziisijiwmtgvmtivmduvoxfla3hqcdv1zv9tdg90dgviyw5uzxiuanbnil1d?sha=0785f4bcb73afaad