Hvad karakteriserer en Skjold-spiller?
W1siziisijiwmtkvmdevmtcvmndiem9ibxlnef9uexriyw5uzxj3zwjzag9wlnbuzyjdxq?sha=2bfb4384996a0ab7
Selvstændighed, mod, entusiasme

BK Skjold vil udvikle spillere, der har en tydelig Skjold-karakter snarere end spillere, der kan spille et særligt system eller følge en rød tråd. Vi vil skabe selvstændige, modige og entusiastiske fodboldspillere, fordi det spejler klubbens værdier. Vi ønsker derfor, at vores trænere skaber rammer, der stimulerer det at være selvstændig, modig og entusiastisk. 

Selvstændighed

Vi ønsker spillere der kan tænke og agere på egen hånd, selv i kaotiske og pressede 

situationer. Vi opsætter derfor altid øvelser med konkret retning i en åben ramme. Det vil sige, at spillerne har et konkret mål at spille mod, men i en åben ramme, der tvinger dem til at reflektere og agere ud fra de situationer, de møder. Vi stimulerer spillernes muligheder for at træffe beslutninger i mere åbne spil, frem for mere formelle øvelser, hvor facit er kendt på forhånd. Vi ønsker også, at spillerne skal tage ansvar for egen læring og udvikling. Vi opsætter udfordrende rammer, som der passer til spillernes udviklingskurve, og vi understøtter positivt, når spillere spørger ind til eller reflekterer over egen og andres praksis og tager medansvar for egen læring.

Mod 

Vi ønsker at se spillere, der tør fejle både til træning og kamp. De skal være risikovillige

og robuste nok til at reparere/lære af deres fejl og turde prøve igen. Vi vil gerne have spillere, der tør gøre en forskel med og uden bold, herunder sætte sig i kampafgørende situationer. Vi opsætter derfor tilpassede udfordringer og er tydeligt positivt forstærkende i både adfærd og sprog, når spillere fejler og stadig forsøger. Vores trænere skal holde dialog med vores spillere om den enkeltes styrke, fokus på hvad den enkelte gør godt. Vi må gerne begynde en dialog fra, hvad den enkelte spiller gør sig af mål igennem fodbolden.

Entusiasme

Vi ønsker at spillerne udviser ærgerrighed og aggressivitet til både træning og kamp, både i form af intensitet i nærkampe og pres og løbevillighed. Gennem medansvar og stimulering af de gode vaner, fremavler vi en træningsramme, der tilgodeser aggressivitet og ærgerrighed. Vi ønsker at spillerne træner i tilpassede runder, for at spillerne kan holde intensiteten i spillene. På den måde stimulerer vi de gode vaner at være aggressive og ærgerrige. Vi efterstræber en træning med få pauser, højt tempo, flow med få afbrydelser. Vi belønner træningsvillighed og udtager eksempelvis ikke spillere til det øverst placerede hold i weekenden, hvis de ikke har trænet godt og stabilt i den forudgående uge, uanset niveau.