Hvordan træner vi så - og hvornår?
W1siziisijiwmtkvmdevmtcvmndiem9ibxlnef9uexriyw5uzxj3zwjzag9wlnbuzyjdxq?sha=2bfb4384996a0ab7
Årgangene fra U5-U9:

Hvordan træner vi, for at opnå målene for vores spilkoncept?

 • Leg: Øvelser skal være en platform for at slippe fantasien løs. Spillerne skal være flyvemaskiner, undgå vulkaner på banen og passe på de voksne fangere. 
 • Visualitet: Øvelser med eksempelvis farvekoder, som lærer vores spillere at træffe et valg efter en optisk-udfordring. Det kan være at hoppe i de rigtige farvede ringe, efter et signal fra træneren. 
 • Motorik: Spillerne skal tidligt lære at kravle, hoppe, springe eller slå kolbøtter, jo mere motorisk uddannet spillerne bliver fra starten af, jo bedre kan de lære nye bevægelser med bolden, når spillerne kommer senere hen i deres udvikling.
 • Boldtryghed: Spillerne skal gerne introduceres for forskellige måder at behandle bolden på, det skal ikke være en teknisk korrekt bevægelse endnu, men en forsmag på at kunne forsøge forskellige bevægelser med forskellige dele af fødderne. Her er det især vigtigt, at vi lader dem vænne sig til at bruge deres ”kolde” ben fra en meget tidlig alder.
 • Indragelse af forældre: Her hjælper forældrene med til træningen af sit eget barn. Her bruger vi forældre som trænere for at inspirere til frivillighed og give forældrene værktøjer og øvelser til at træne derhjemme.
 • Spil: Masser af små kampe: 1v1, 2v2 og op til maks 3v3. Spillet er den bedste øvelse. Her skal være et kreativt frirum for vores spillere, hvor de kan udforske spillet på egen hånd, uden en facitliste.

Hvem sikrer, at træning og kampe bidrager til at opnå målene i vores spilkoncept? 

 • En træningsleder planlægger og udfører træning. Træningslederen har kendskab til vores principper og spilkoncept og de alderssvarende delmål, når vi træner de helt små, og træningslederen er i tæt kontakt med den sportslige ansvarlige for 3-5-mands-segmentet.
 • Årgangens koordinator har ansvaret for at omsætte vores principper om et ensartet aktivitetstilbud til alle og udbrede kendskab om Skjold-modellen til forældre, og koordinatoren er i tæt kontakt med den sportslige ansvarlige for 3-5-mands-segmentet.
 • Medtrænere. Ofte bestående af meget unge trænere og forældre, som hjælper til med at udføre træningen. Det er en vigtig del af vores filosofi, at vi også uddanner de unge spillere til at være trænere. Her skal de have medindflydelse og ansvar – samt en træningsleder, der er dygtig og voksen nok til at udvikle vores ung-trænere.
Årgangene U10-U12:

Hvordan træner vi, for at opnå målene for vores spilkoncept?

 • Relationerne i spillet: Vi begynder at træne spillerne i sammenspil, men først og fremmest vil vi gerne have de er gode til at klare sig på egen hånd i spillet.
 • Det gode valg: Vi øver spillerne i at kigge op og træffe et valg, om der er en god ide i at drible eller aflevere bolden. Vi vil gerne have spillerne til at træffe et valg, men om valget er korrekt eller ej, det snakker træneren ikke om. Træneren roser spilleren for at kigge op og træffe et valg. 
 • Tricks og finter: Vi lærer dem finter, tricks og boldløft. Dette gør vi så vores spillere kan opleve glæden ved at lære nye ting. Dette skal gøre at vores spilleres kærlighed til spillet vokser sig stærk. 
 • Den brede motoriske læring: Vi begynder at inddrage andre sportsgrene og idrætter til træning, dette gør vi for at give vores spillere et bedre bevægelsesgrundlag. Vores samarbejde med Parkour igennem Skjold er en stor fordel for vores spillere
 • At øve sig: Vi begynder at sørge for, vores spillere gør sig umage, når de forsøger at træne. Nu kommer man til træning for at lære, og alt efter situationen kombineret med egne styrker forsøge at løse situationen.  
 • Den kloge fodboldspiller: Vi begynder at træne spillerne i at kunne løse forskellige situationer igennem spil, da vi mener spillet er blandt de bedste rum til at lære at løse situationer. Spillet er med retning, men uden et facit, da der kan være mange veje frem til målet. Trænernes opgave er at spørge ind til de løsninger spillerne vælger undervejs i spillet, og derved skabe eftertanke hos den enkelte spiller. 
 • Den modige fodboldspiller: Vi vil gerne skabe et rum, hvor vores spillere tør at være på bolden og gøre en forskel, når de er bolden. Derfor skal vi træne vores spillere til både at kunne lykkes på få berøringer og til at lykkes på mange berøringer. En af vores teser er, at træning gerne må sværere end selve kampene. Derfor kan vi finde på hellere at træne 1v2 eller 2v3, da kravene til spillerne stiger for at være succesfuld. 
 • Træning/Kamp: Vores trænere og spillere skal forstå, at kampen også er træning. Til kampe skal vi stadig have spillere, som tør øve sig på, hvad de allerede har lært og/eller på nye elementer i deres spil. I kampene vil spidsbelastning ift tempo være den afgørende forskel på træning og kamp.
 • Rummelighed: Man accepterer sine medspilleres forskellighed, man bakker hinanden op i alle situationer, man hører efter, når holdkammeraterne eller træneren snakker til én.
 • Selektion: Når vi matcher til træning og kamp, kigger vi efter parametre som motivation, koncentrationsevne og niveau. Det er ok at hive de bedste spillere til side for at træne dem ud fra deres nuværende standpunkt. Det er både til glæde for de bedste spillere, men især de svageste spillere i de store grupper, da de kan finde ro til at lære i et tempo, der passer dem bedst. Men oftest vil vi dele vores spillere på tværs af niveauer, da vi mener, at vores spilleres karaktertræk bliver stærkest i et miljø, hvor de møder forskellige niveauer hos deres holdkammerater og lærer at håndtere forskellige roller.

Hvem sikrer, at træning og kampe bidrager til at opnå målene i vores spilkoncept? 

 • Der vil i alle Ekstra-afdelinger i U10-U12 være tilknyttet en ekstern cheftræner, der har de formelle DBU-licenser, der kræves for at opnå og bevare mindst en licensstjerne.
 • Cheftræneren er primær ansvarlig for, at træningen følger vores principper og spilkoncept og de alderssvarende delmål. Cheftræneren er selv træningsleder på mindst et træningspas om ugen og er i tæt kontakt med den børneudviklingstræneren og medtrænere.
 • Børneudviklingstræneren er selv træningsleder på den såkaldte Entusiast-træning en gang om ugen sammen med hans eget team af trænere og har her direkte mulighed for at lave træninger, der både kan bevidstgøre spillere og trænere i segmentet om klubbens principper og spilkoncept.
 • Der kan også være træningsledere udover cheftræneren og børneudviklingstræneren, der planlægger og udfører træning. Træningslederen skal i så fald have kendskab til vores principper og spilkoncept og de alderssvarende delmål og være i tæt kontakt med cheftræneren.
 • Medtrænere. Ofte bestående af unge trænere og forældretrænere, som hjælper til med at udføre træningen. 
 • Eksterne trænere. Vi hiver inspiration ind fra andre sportsgrene. Derfor kan der arrangeres at invitere instruktører fra eksterne klubber for at inspirere klubbens spillere udi andre sportsgrene og derved kan vi tilbyde en varieret hverdag for klubbens spillere, som giver vores spillere et bredt motorisk fundament at bygge videre på. 
Årgangene U13-U19

Hvordan træner vi, for at opnå målene for vores spilkoncept?

 • Her arbejder vi mere med færdige 11 mandsspil. Vi spiller større spil til træning og lærer vores spillere at løse spillet i grupper og som hold. Der arbejdes til stadighed med at give vores spillerne nye værktøjer eller færdigheder, men nu trænes der i at bruge sine færdigheder i det store spil. 
 • Vi bryder træningen ned i mindre elementer som gennembrudsspil, presspil, etc., for at kunne give hver enkel spiller flere og varierede gentagelser. På den måde kan vi give indblik i en facet af spillet, holde intensitet og give en varierede udfordringer i forskellige spil positioner og placeringer på banen. 
 • Vi begynder at arbejde med vores spillere gennem fysisk træning. En gang om ugen vil der være en fysisk træner med, som primært arbejder med skadesforebyggende stabilitetstræning. Han vil dog ligeledes uddanne spillerne i basis forståelse af deres egen krop og hvordan man passer på denne.
 • Gennem den individuelle spillerudvikling bliver spillerne coachet i at identificere sine egne og andres spidskompetencer. Den øgede bevidsthed skal styrke spillernes evne til at kunne sætte sig selv i de mest frugtbare situationer, samtidigt med at de har øje for andres muligheder for at sætte sine i spil. 
 • Vi dyrker holdets udvikling, ligesom spillernes egen. Vi har en forventning om at spillerne deltager og tager ansvar for holdets udvikling. Dette foregår ikke bare i træning, når vi øver os i at sætte færdigheder sammen i en holdmæssig kontekst. Men også når vi forsøger at udvikle vores fælles mentale fodslag. 
 • Spillerne uddannes derfor også i hvordan deres eget og holdets udtryk kommer til syne. Ligesom det at acceptere fællesskabets facetter, er essentielt for at kunne fokusere på sin egen udvikling. Vi indsætter derfor varierede og planlagte mentale udfordringer til træning for at kunne evaluere og coache spillerne mod robusthed. 

Hvem sikrer, at træning og kampe bidrager til at opnå målene i vores spilkoncept?

 • Der vil i alle Ekstra-afdelinger i U13-U19 være tilknyttet en ekstern cheftræner, der har de formelle DBU-licenser, der kræves for at opnå og bevare mindst en licensstjerne.
 • Cheftræneren er primær ansvarlig for, at træningen følger vores principper og spilkoncept og de alderssvarende delmål. Cheftræneren er selv træningsleder på mindst et træningspas om ugen og er i tæt kontakt med den ungdomsudviklingstræneren og medtrænere.
 • Ungdomsudviklingstræneren er selv træningsleder på den såkaldte Entusiast-træning en gang om ugen sammen med hans eget team af trænere - herunder en fysisk træner - og har her direkte mulighed for at lave træninger, der både kan bevidstgøre spillere og trænere i segmentet om klubbens principper og spilkoncept.
 • Der kan også være træningsledere udover cheftræneren og børneudviklingstræneren, der planlægger og udfører træning. Træningslederen skal i så fald have kendskab til vores principper og spilkoncept og de alderssvarende delmål og være i tæt kontakt med cheftræneren.
 • Eksterne trænere. Vi hiver inspiration ind fra andre sportsgrene. Derfor kan der arrangeres at invitere instruktører fra eksterne klubber for at inspirere klubbens spillere udi andre sportsgrene og derved kan vi tilbyde en varieret hverdag for klubbens spillere, som giver vores spillere et bredt motorisk fundament at bygge videre på.
Øvelser og inspiration

Børneduviklingstræneren og ungdomsudviklingstræneren har til opgave løbende at sparre med trænerne i deres segmenter, og de såkaldte entusiasttræninger om tirsdagen og onsdagen tjener som direkte inspiration for trænerne i segmentet. 

Vi arbejder i BK Skjold desuden både på et system for deling af konkrete øvelser, der understøtter vores idéer om god børnetræning, ligesom vi har en ambition om at skabe en youtube-kanal med optagelser af vores egne træninger, der kan tjene som inspiration.  

Indtil da har I nedenfor nogle databaser, hvor man kan søge efter øvelser, der eksempelvis understøtter en legende tilgang, 1v1-situationer, aggressivt pres og nogle af de andre kodeord, vi bruger i vores manual. Der er også nogle videoer nedenfor, hvor man helt konkret kan hente hjælpe til instruktion af de helt basale færdigheder. 

Grundliggende vendinger
Database over øvelser
Ecb254b4b520db0ea520afbc99bf99fd84f36613
Grundliggende spark