Bestyrelsen
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a
BESTYRELSESMEDLEMMER
File
Jan Sørensen
Formand
31 90 49 56
EG
Erik Galst
Kasserer
SC
Sandra T. Christensen
42 71 50 70
SK
Søren Keller
91 54 96 04
File
Poul Axel Hansen
22 92 68 60
File
Aksel Ambjørner
41 10 00 10
W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b