Skjold-modellen
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a
Skjold-modellen

Kernen i Skjold-modellen er, at vi ikke i en tidlig alder mener at kunne forudsige, hvem der bliver morgendagens landholds- eller superligaspillere, og at vores primære formål både ud fra et samfundsmæssigt perspektiv og i talentudviklingsøjemed derfor er at få flest muligt til at træne mest muligt på det højst mulige niveau og blive ved så længe som muligt. Vi opererer derfor heller ikke med traditionel selektering.

  • I U5-U8-årgange er børnene slet ikke opdelt i hold eller grupper. Alle modtager samme Basis-tilbud med to ugentlige træningspas ledet af kvalificerede træningsledere med kendskab til Skjolds principper og koncept. 
  • Træningerne er stationstræning uden fast niveaudeling, hvor træningslederen understøttes af primært forældretrænere og ungtrænere.
  • Alle børn kan tilmelde sig samme, jævnlige kampe/aktiviteter, der ledes af forældre/ungtrænere, der løbende instrueres i adfærd og holdninger af den sportsligt ansvarlige for 3-5-mands-segmentet.
  • Fra U9 bliver børn/forældre bedt om at vælge mellem et Ekstra-tilbud og et  Basis-tilbud. 
  • Basis-tilbuddet er en fortsættelse af det hidtige Basis-tilbud, mens Ekstra-tilbuddet indebærer en tredje ugentlig “Entusiast”-træning, der ledes af børneudviklingstræningen og et team af særligt kvalificerede trænere, samt flere kamp- og stævne/aktiviteter. 
  • Der skeles ikke til niveau, men Ekstra-tilbuddet indebærer et nyt modkrav om fremmøde og engagement i træning og kamp, aktiv framelding mv.
  • I Ekstra-grupperne i 8-mands-segmentet opereres der fortsat ikke med faste kamphold, men der indføres matchning af kamphold i stedet for fri tilmelding, og der introduceres en ekstern cheftræner, der er træningsleder for min. et træningspas om ugen, ansvarlig for holdudtagelse til kamp og kamptræner for det højst placerede kamphold i weekenderne.
  • Skift fra Basis til Ekstra-grupper forudsætter nu, at man over en periode viser et passende fremmøde og engagement i Basis-afdelingen. Der skeles ikke til niveau
  • Ved overgangen til 11-mands-fodbold overgår ansvaret for Entusiast-træningen til ungdomsudviklingstræneren og hans team, herunder en fysisk træner. 
  • Der arbejdes stadig med en stor Basis- og en stor Ekstra-gruppe på årgangene til træning og der opfodres stadig til stor rotation mellem kamphold, men trænerne kan i stigende grad operere med mere faste kamphold. 


Du kan læse mere i vores trænermanual: 


Traenermanual.pdf

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b