Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for Boldklubben Skjold

Vedtaget i forbindelse med generalforsamling d.24.3.2018

Boldklubben Skjolds dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Boldklubben Skjold er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Theis Ziedoy

Adresse: P.H.Lings Alle 10, 2100 Ø

CVR: 30309316

Telefonnr.: 35253525

Mail: tz@bkskjold.dk

Website: www.bkskjold.dk